Máy bơm giếng khoan 4inch

Máy bơm giếng khoan 7,5kW Pentax 6S13-17
Máy bơm giếng khoan 7,5kW Pentax 6S13-17

Liên hệ

Đã mua: 518

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S10-32T
Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S10-32T

Liên hệ

Đã mua: 117

Bơm chìm giếng khoan Ebara 4BHS4 24/22
Bơm chìm giếng khoan Ebara 4BHS4 24/22

Liên hệ

Đã mua: 457

Bơm chìm giếng khoan Ebara 4BHS4 20/15
Bơm chìm giếng khoan Ebara 4BHS4 20/15

Liên hệ

Đã mua: 562

Máy bơm nước giếng khoan 4inch 4BHS4 15/11
Máy bơm nước giếng khoan 4inch 4BHS4 15/11

Liên hệ

Đã mua: 100

Máy bơm chìm giếng khoan 4inch Ebara 4BHS4 10/7
Máy bơm chìm giếng khoan 4inch Ebara 4BHS4 10/7

Liên hệ

Đã mua: 56

Máy bơm nước giếng khoan Ebara 4BHS4 7/5
Máy bơm nước giếng khoan Ebara 4BHS4 7/5

Liên hệ

Đã mua: 76

Máy bơm nước giếng khoan Ebara 4BHS2 51/22
Máy bơm nước giếng khoan Ebara 4BHS2 51/22

Liên hệ

Đã mua: 151

Máy bơm nước giếng khoan thả chìm 4BHS2 44/22
Máy bơm nước giếng khoan thả chìm 4BHS2 44/22

Liên hệ

Đã mua: 568