Bơm Chìm Nước Thải Tsurumi

Bơm Chìm Nước Thải Tsurumi nhập khẩu Nhật Bản 100% có CO- CQ. Thăng Long JSC nhập khẩu và phân phối máy bơm chìm nước thải Tsurumi số 1 Việt Nam

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Bơm chìm nước thải Tsurumi công suất 7,5kW

Liên hệ

Đã mua: 1131

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Máy Bơm chìm nước thải 7HP Tsurumi KTZ 45.5

Liên hệ

Đã mua: 1020

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ 35.5

Liên hệ

Đã mua: 922

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Máy Bơm Nước Thải Tsurumi KTZ32.2

Liên hệ

Đã mua: 889

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Bơm chìm nước thải Tsurumi 2,2kW – KTZ22.2

Liên hệ

Đã mua: 1033

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Máy bơm chìm nước thải tsurumi KTZ31.5

Liên hệ

Đã mua: 835

Bơm chìm nước thải Tsurumi 7,5kW
Bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ21.5

Liên hệ

Đã mua: 828